http://bet.sitonline.it

Cum se încadrează o construcţie în grade de rezistenţă la foc

Arhitectura si urbanism Proiectare Construcţii

ShareÎncadrarea unei construcţii în grade de rezistenţă la foc presupune anumite criterii minimale pentru elementele sale constructive. Gradele de rezistenţă la foc se situează între I şi V, în care I corespunde unor criterii maximale, iar V unor criterii minimale. O construcţie în funcţie de destinaţie, suprafaţă, regim de înălţime şi sarcina termică specifică trebuie […]

Rezistenţa la foc a structurilor metalice neprotejate

Proiectare Construcţii

ShareO structură metalică neprotejată are rezistenţă la foc de 15 minute. În aceste condiţii o structură metalică neprotejată nu poate fi utilizată decât pentru construcţii cu un singur nivel. Există însă o prevedere în P118-1999 care devine salvatoare şi permite încadrarea construcţiilor în gradul II de rezistenţă la foc chiar dacă vorbim de structuri metalice […]

Să pun polistiren la fundaţie sub pardoseala de la parter?

Fundatii Proiectare Construcţii Structură

ShareVăd deseori prin proiecte o inepţie legată de izolarea caselor la partea inferioară. Astfel unii proiectanţi, din prea mult zel şi prea puţin raţionament ingineresc, pun polistiren peste umplutura dintre fundaţii, imediat sub pardoseala de cotă “0”. În general pardoseala de la parter, adică cea de peste fundaţii, nu este dimensionată ca şi o placă, […]

Explicare mod de armare placă/planşeu din beton armat

Proiectare Construcţii

ShareUn planşeu din beton armat este format în general din: – grinzi din beton armat; – planşee din beton armat. Grinzile din beton armat sunt elemente liniare cu secţiunea rectangulară. Înălţimea grinzii de beton armat se consideră aproximativ L/12 … L/10, în care L este deschiderea. Lăţimea grinzii se modulează cu grosimea pereţilor pe care […]

Dimensiuni – diametre conducte PEHD – tabel

Calcule Instalatii Instalatii Instalatii Incendiu instalatii sanitare termice Proiectare Construcţii
dimensiuni conducte pehd

ShareIată mai jos care sunt dimensiunile pentru conductele PEHD. Diametrele de conducte PEHD sunt următoarele: 20 , 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, adică Diametrele de conducte PEHD sunt următoarele: PEHD20 , PEHD25, PEHD32, PEHD40, PEHD50, PEHD63, PEHD75, PEHD90, PEHD110, […]

Care este grosimea minimă a unui radier şi a unei grinzi de fundare?

Calcule Construcţii Calcule Fundație Continuă Beton Fundaţie Continuă Beton Fundatii

ShareGrinzile de fundare şi tălpile de legătură între fundaţii vor avea o secţiune minimă de 0,25×0,5 m pentru clădiri cu până la 5 etaje şi 0,30×0,60 m pentru clădiri mai înalte. La partea de sus şi la cea de jos ale acestor grinzi se prevăd armături continue pe toată lungimea. Plăcile de fundaţie (radierele) vor […]

Incendiu. Desfumarea mecanică. Detalii.

Proiectare Construcţii

ShareÎn cazul proiectării unui sistem de desfumare mecanică este nevoie viteza maximă a aerului din conducte să nu depăşească 10m/s. Viteza maximă a aerului pe gurile de introducere nu trebuie să depăşească 5m/s. Dimensiunea minimă a tubulaturii şi deschiderilor va fi de 0,2m. Raportul între latura cea mai mare şi cea mai mică a tubulaturii […]

Detecţie şi semnalizare incendiu. Butoanele-declanşatoarele manuale de incendiu

Instalatii Instalatii Incendiu Proiectare Construcţii
Bilderverwaltung der Securiton AG

ShareDeclanşatoarele manuale de incendiu reprezintă una din principalele componente ale unei instalaţii de incendiu. Acestea pot fi de: – Tipul A – cu activare directă- la care schimbarea stării de alarmă este iniţială, fără a fi nevoie de o altă acţiune manuală, când elementul de siguranţă este spart sau deplasat, – Tipul B – cu […]

Acordul vecinului când se construieşte. Când este cazul?

Autorizare Lucrări de Construire Proiectare Construcţii

ShareVecinii niciodată nu sunt mulţumiţi că cineva construieşte lângă şi multe sunt cazurile în care s-a mers în instanţă pentru că nu a existat un acord în scris din partea acestuia. Trebuie însă de ştiut că legea nu solicită acordul vecinului atunci când se construieşte, nici măcar atunci când se face alipire la calcan. Există […]

Iată o incintă sprijinită atât cu pereţi mulaţi cât şi cu piloţi foraţi.

Fundatii Proiectare Construcţii

ShareIată mai jos o incintă de protecţie a săpăturii realizată din pereţi mulaţi şi piloţi foraţi. Pentru laturile alăturate clădirilor s-au preferat piloţii foraţi pentru a se evita deschiderea de săpături prea mari lângă construcţiile existente. Săpătura are aproximativ 10m şi s-au dispus două rânduri de şpraiţuri metalice. Deschiderea fiind mare între două părţi opuse […]

Circuite de iluminat şi circuite de prize

Proiectare Construcţii

ShareSe pot folosi doze comune pentru circuite de iluminat şi circuite de priză. Circuitele pentru iluminat de siguranţă vor avea propria alimentare din tabloul general şi doze separate. Circuitele de priză vor fi separate de cele de iluminat. Se recomandă ca un circuit de iluminat monofazat să nu aibă mai mult de 3kW, iar în […]

Unde se instalează tabloul electric într-o clădire?

Instalatii Proiectare Construcţii
tablou electric

ShareTablocul electric trebuie montat într-un loc accesibil şi unde temperatura nu depăşeşte niciodată +40C şi nu scade niciodată sub -5C. De obicei tabloul principal se montează la nivelul parterului. Dacă se montează tablouri pe fiecare nivel, acestea se vor aşeza în zona casei scărilor sau în apropierea acestora, sau pentru o poziţionare mai optimă economic în […]

Calculul Puterii absorbite. Tabel valori coeficient simultaneitate Ks şi valori coeficient utilizare Ku

Instalatii Proiectare Construcţii
valorile puterii instalate si a factorului de utilizare pentru consumatori edilitari ku

SharePentru consumatori casnici Puterea absorbită se va calcula cu relaţia: Pa= Pi x Ku x Ks. Pentru clădirile sociale, culturale, comerciale şi administrative Puterea absorbită se va calcula cu relaţia: Pa= Pi x Ku. În cele două relaţii de mai sus avem: Pi- puterea instalată de calcul Pa- puterea absorbită Ku- factorul de utilizare, adică […]

Iată care sunt obligaţiile legale ale proiectanţilor:

Proiectare Construcţii

ShareIată care sunt obligaţiile pe care le au proiectanţii de construcţii: Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei; b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale; […]

Ce răspunderi au proprietarii şi utilizatorii construcţiilor?

Proiectare Construcţii

ShareLegea 10 privind calitatea în construcţiiSectiunea 5 – Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor Art. 25 Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin, prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp […]

Ce verificări se fac înainte de betonarea unei fundaţii, plăci, pereţilor sau grinzilor din beton armat

Proiectare Construcţii

ShareBetonarea elementelor din beton armat se va face sub directa supraveghere a şefului punctului de lucru. Înainte de a se face comanda de beton trebuie făcute mai multe verificări: – se verifică starea cofrajelor sau a gropilor de fundaţie; – se verifică forma-dimensiunile elementelor ce urmează a fi turnate; – se verifică starea armăturii, dimensiunile, […]

Ce este o fază determinantă în construcţii?

Proiectare Construcţii

ShareFaza determinantă în construcţii reprezintă acea etapă, punct fizic, la care o lucrare odată ajunsă nu mai poate continua fără acceptul scris al proiectantului, beneficiarului şi executantului şi care se autorizează, după caz, de Inspectoratul de stat în construcţii. Propunerea de fază determinantă o face proiectantul şi se depune spre înştiinţare Inspectoratului de stat în […]

Download clasele de combustibilitate P118-1999

Instalatii Incendiu Proiectare Construcţii
clase de combustibilitate

ShareConform P118-1999 combustibilitatea reprezintă: – Capacitatea materialelor de a se aprinde şi arde în continuare, contribuind la creşterea cantităţii de căldură dezvoltată de incendiu. In funcţie de comportarea la foc, materialele şi elementele de construcţii, pot fi incombustibile C0 (CA1) sau combustibile. Materialele şi elementele de construcţie combustibile se clasifică în clasele de combustibilitate: • C1 […]