http://bet.sitonline.it

Iată o incintă sprijinită atât cu pereţi mulaţi cât şi cu piloţi foraţi.

Fundatii Proiectare Construcţii

ShareIată mai jos o incintă de protecţie a săpăturii realizată din pereţi mulaţi şi piloţi foraţi. Pentru laturile alăturate clădirilor s-au preferat piloţii foraţi pentru a se evita deschiderea de săpături prea mari lângă construcţiile existente. Săpătura are aproximativ 10m şi s-au dispus două rânduri de şpraiţuri metalice. Deschiderea fiind mare între două părţi opuse […]

Circuite de iluminat şi circuite de prize

Proiectare Construcţii

ShareSe pot folosi doze comune pentru circuite de iluminat şi circuite de priză. Circuitele pentru iluminat de siguranţă vor avea propria alimentare din tabloul general şi doze separate. Circuitele de priză vor fi separate de cele de iluminat. Se recomandă ca un circuit de iluminat monofazat să nu aibă mai mult de 3kW, iar în […]

Unde se instalează tabloul electric într-o clădire?

Instalaţii instalatii Proiectare Construcţii
tablou electric

ShareTablocul electric trebuie montat într-un loc accesibil şi unde temperatura nu depăşeşte niciodată +40C şi nu scade niciodată sub -5C. De obicei tabloul principal se montează la nivelul parterului. Dacă se montează tablouri pe fiecare nivel, acestea se vor aşeza în zona casei scărilor sau în apropierea acestora, sau pentru o poziţionare mai optimă economic în […]

Calculul Puterii absorbite. Tabel valori coeficient simultaneitate Ks şi valori coeficient utilizare Ku

instalatii Proiectare Construcţii
valorile puterii instalate si a factorului de utilizare pentru consumatori edilitari ku

SharePentru consumatori casnici Puterea absorbită se va calcula cu relaţia: Pa= Pi x Ku x Ks. Pentru clădirile sociale, culturale, comerciale şi administrative Puterea absorbită se va calcula cu relaţia: Pa= Pi x Ku. În cele două relaţii de mai sus avem: Pi- puterea instalată de calcul Pa- puterea absorbită Ku- factorul de utilizare, adică […]

Iată care sunt obligaţiile legale ale proiectanţilor:

Proiectare Construcţii

ShareIată care sunt obligaţiile pe care le au proiectanţii de construcţii: Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei; b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale; […]

Ce răspunderi au proprietarii şi utilizatorii construcţiilor?

Proiectare Construcţii

ShareLegea 10 privind calitatea în construcţiiSectiunea 5 – Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor Art. 25 Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale: a) efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin, prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp […]

Ce verificări se fac înainte de betonarea unei fundaţii, plăci, pereţilor sau grinzilor din beton armat

Proiectare Construcţii

ShareBetonarea elementelor din beton armat se va face sub directa supraveghere a şefului punctului de lucru. Înainte de a se face comanda de beton trebuie făcute mai multe verificări: – se verifică starea cofrajelor sau a gropilor de fundaţie; – se verifică forma-dimensiunile elementelor ce urmează a fi turnate; – se verifică starea armăturii, dimensiunile, […]

Ce este o fază determinantă în construcţii?

Proiectare Construcţii

ShareFaza determinantă în construcţii reprezintă acea etapă, punct fizic, la care o lucrare odată ajunsă nu mai poate continua fără acceptul scris al proiectantului, beneficiarului şi executantului şi care se autorizează, după caz, de Inspectoratul de stat în construcţii. Propunerea de fază determinantă o face proiectantul şi se depune spre înştiinţare Inspectoratului de stat în […]

Download clasele de combustibilitate P118-1999

Instalatii Incendiu Proiectare Construcţii
clase de combustibilitate

ShareConform P118-1999 combustibilitatea reprezintă: – Capacitatea materialelor de a se aprinde şi arde în continuare, contribuind la creşterea cantităţii de căldură dezvoltată de incendiu. In funcţie de comportarea la foc, materialele şi elementele de construcţii, pot fi incombustibile C0 (CA1) sau combustibile. Materialele şi elementele de construcţie combustibile se clasifică în clasele de combustibilitate: • C1 […]

Momente strângere şuruburi înaltă rezistenţă

Calcule constructii metalice Proiectare Construcţii

ShareIată care sunt momentele de strângere pentru şuruburile de înaltă rezistenţă de la construcţiile metalice: De exemplu momentul de strângere pentru M12 grupa 8.8 nu trebuie să depăşească 25daNm. De exemplu momentul de strângere pentru M16 grupa 8.8 nu trebuie să depăşească 40daNm. De exemplu momentul de strângere pentru M20 grupa 8.8 nu trebuie să […]

Software pentru întocmirea Scenariilor de Securitate la Incendiu

Proiectare Construcţii

ShareA apărut pe piaţă primul şi unicul software pentru întocmirea cu uşurinţă a Scenariilor de Securitate la Incendiu. Acum toate informaţiile din normative sunt comasate într-un singur loc şi permit generarea automata a unui document în format editabil Word. Scenariu Securitate Incendiu este extrem de util proiectanţilor de construcţii, fie ai ingineri, fie arhitecţi. Puteţi […]

Dimensiunea minimă a uşilor interioare

Arhitectură

ShareConform NP068/2002  dimensiunea minimă a uşilor interiorare este de : – minim 80 cm pentru încăperi cu mai puţin de 50 de persoane; – minim 90cm pentru încăperi cu 51-100 de persoane şi pentru clădiri cu persoane ce nu se pot evacua singure; – minim 100cm pentru încăperi pentru transport copii şi transport targă; – […]

Dimensiunea minimă a golului de uşă pentru acces în clădire

Arhitectură

ShareConform NP068-2002 dimensiunea minimă a golului de uşă pentru acces în clădire este de : – minim 80 cm  pentru intrarea secundară; – minim 90 cm pentru intrare principală locuinţe unifamiliale şi semicolective; – minim 100 cm pentru locuinţe colective şi clădiri publice cu mai puţin de 100 de persoane; – minim 140cm pentru intrarea […]

E nevoie de acordul vecinului pentru a putea construi?

Autorizare Lucrări de Construire Experti Tehnici Constructii Proiectare Construcţii

ShareEste nevoie de acordul vecinului pentru a construi în următoarele două situaţii: – când expertul tehnică recomandă prin expertiza tehnică intervenţii asupra construcţiei vecine, considerând că ele sunt oligatorii pentru a nu se afecta negativ clădirea; în acest caz acordul vecinului este unul normal, orice intervenţie asupra imobilului său neputându-se face fără acord; – când […]

Ce cuprinde proiectul de arhitectură

Proiectare Construcţii

ShareProiectul de arhitectură trebuie să cuprindă: Parte Scrisă – prima pagină cu numele proiectului, adresa, beneficiar, cod de proiect; – borderou; – listă de semnături; – memoriu tehnic de arhitectură; – program de control al calităţii; – listă de cantităţi, pe articole de deviz dacă vorbim de bani publici, inclusiv fişe tehnice dacă este cazul; […]

Pereţi Mulaţi- Lungimea fişei de înfingere şi efortul de dimensionare în funcţie de tipul de teren

Calcule Construcţii Calcule Fundatii Beton download constructii Fundatii Proiectare Construcţii
dimensiuni si armare pereti mulati din beton armat inginer lulea marius cartea fundatii pamanturi necoezive

ShareMai jos vă pun la dispoziţie dimensiunile recomandate pentru pereţii din beton armat, adâncimea de înfingere, efortul de calcul şi armătura propusă, în funcţie de tipul de teren sprijinit şi în funcţie de înălţimea ce se doreşte a fi sprijinită. Se consideră cazul pereţilor mulaţi fără sprijinire la partea superioară. Modul în care se calculează […]

Cartea care trebuie să fie în biblioteca fiecărui inginer structurist proiectant

Proiectare Construcţii
proiectarea constructiilor

ShareLa editura MatrixRom a apărut cartea Proiectarea constructiilor. Proiectul tehnic-model exemplificativ. P1-dimensionare elemente structurale beton armat scrisă de un colectiv format din  ing. Lulea Marius  Dorin, ing. Cristian Olaru cu supervizarea prof.dr.ing. Rusu Gheorghe Constantin. Scopul cărţii este acela de a oferi proiectanţilor metode simple de proiectare şi uşor de înţeles. Cum se poate face cel mai bine acest […]

Determinarea indicilor urbanistici POT şi CUT

Arhitectură arhitectura si urbanism

ShareCu ajutorul breviarului de mai jos se pot calcula indicii urbanistici. POT- procentul de ocupare al terenului si se determina ca raport procentual între suprafaţa construită a primului nivel suprateran, adică al parterului şi suprafaţa de teren pe care urmează a se construi imobilul; se vor lua în considerare suprafeţele tuturor construcţiilor de pe amplasament; […]