http://bet.sitonline.it

Software pentru întocmirea Scenariilor de Securitate la Incendiu

Proiectare Construcţii

ShareA apărut pe piaţă primul şi unicul software pentru întocmirea cu uşurinţă a Scenariilor de Securitate la Incendiu. Acum toate informaţiile din normative sunt comasate într-un singur loc şi permit generarea automata a unui document în format editabil Word. Scenariu Securitate Incendiu este extrem de util proiectanţilor de construcţii, fie ai ingineri, fie arhitecţi. Puteţi […]

Dimensiunea minimă a uşilor interioare

Arhitectură

ShareConform NP068/2002  dimensiunea minimă a uşilor interiorare este de : – minim 80 cm pentru încăperi cu mai puţin de 50 de persoane; – minim 90cm pentru încăperi cu 51-100 de persoane şi pentru clădiri cu persoane ce nu se pot evacua singure; – minim 100cm pentru încăperi pentru transport copii şi transport targă; – […]

Dimensiunea minimă a golului de uşă pentru acces în clădire

Arhitectură

ShareConform NP068-2002 dimensiunea minimă a golului de uşă pentru acces în clădire este de : – minim 80 cm  pentru intrarea secundară; – minim 90 cm pentru intrare principală locuinţe unifamiliale şi semicolective; – minim 100 cm pentru locuinţe colective şi clădiri publice cu mai puţin de 100 de persoane; – minim 140cm pentru intrarea […]

E nevoie de acordul vecinului pentru a putea construi?

Autorizare Lucrări de Construire Experti Tehnici Constructii Proiectare Construcţii

ShareEste nevoie de acordul vecinului pentru a construi în următoarele două situaţii: – când expertul tehnică recomandă prin expertiza tehnică intervenţii asupra construcţiei vecine, considerând că ele sunt oligatorii pentru a nu se afecta negativ clădirea; în acest caz acordul vecinului este unul normal, orice intervenţie asupra imobilului său neputându-se face fără acord; – când […]

Ce cuprinde proiectul de arhitectură

Proiectare Construcţii

ShareProiectul de arhitectură trebuie să cuprindă: Parte Scrisă – prima pagină cu numele proiectului, adresa, beneficiar, cod de proiect; – borderou; – listă de semnături; – memoriu tehnic de arhitectură; – program de control al calităţii; – listă de cantităţi, pe articole de deviz dacă vorbim de bani publici, inclusiv fişe tehnice dacă este cazul; […]

Pereţi Mulaţi- Lungimea fişei de înfingere şi efortul de dimensionare în funcţie de tipul de teren

Calcule Construcţii Calcule Fundatii Beton download constructii Fundatii Proiectare Construcţii
dimensiuni si armare pereti mulati din beton armat inginer lulea marius cartea fundatii pamanturi necoezive

ShareMai jos vă pun la dispoziţie dimensiunile recomandate pentru pereţii din beton armat, adâncimea de înfingere, efortul de calcul şi armătura propusă, în funcţie de tipul de teren sprijinit şi în funcţie de înălţimea ce se doreşte a fi sprijinită. Se consideră cazul pereţilor mulaţi fără sprijinire la partea superioară. Modul în care se calculează […]

Cartea care trebuie să fie în biblioteca fiecărui inginer structurist proiectant

Proiectare Construcţii
proiectarea constructiilor

ShareLa editura MatrixRom a apărut cartea Proiectarea constructiilor. Proiectul tehnic-model exemplificativ. P1-dimensionare elemente structurale beton armat scrisă de un colectiv format din  ing. Lulea Marius  Dorin, ing. Cristian Olaru cu supervizarea prof.dr.ing. Rusu Gheorghe Constantin. Scopul cărţii este acela de a oferi proiectanţilor metode simple de proiectare şi uşor de înţeles. Cum se poate face cel mai bine acest […]

Determinarea indicilor urbanistici POT şi CUT

Arhitectură arhitectura si urbanism

ShareCu ajutorul breviarului de mai jos se pot calcula indicii urbanistici. POT- procentul de ocupare al terenului si se determina ca raport procentual între suprafaţa construită a primului nivel suprateran, adică al parterului şi suprafaţa de teren pe care urmează a se construi imobilul; se vor lua în considerare suprafeţele tuturor construcţiilor de pe amplasament; […]

Model Schemă Centrală Termică, montaj în cascadă pentru puteri mari. Download pdf şi dwg.

download constructii instalatii sanitare termice Proiectare Construcţii
schema centrala termica - montaj in cascada pentru puteri mari dwg-schema functionala C.T.

ShareIată mai jos două fişiere ce conţin un model de schemă pentru montajul a mai multe centrale termice în cascadă, astfel încât să se asigure o putere termică mai mare. Centralele termice au o automatizare ce face ca prioritatea să fie pe încălzire apă caldă. schema centrala termica – montaj in cascada pentru puteri mari […]

Când trebuie să punem hidranţi exteriori la o construcţi/clădire

Instalatii Incendiu

ShareConstrucţiile la care trebuie asigurată echiparea cu hidranţi exteriori sunt: a) clădiri închise de importanţă excepţională şi deosebită (categoriile A şi B de importanţă); b) clădiri înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate; c) clădiri de locuit colective cu mai mult de 5 (cinci) niveluri supraterane; d) clădiri, compartimente de incendiu şi spaţii pentru comerţ […]

Când trebuie să punem hidranţi interiori la o construcţie/clădire?

Instalatii Incendiu

ShareEchiparea tehnică a clădirilor, compartimentelor de incendiu, spaţiilor, cu hidranţi de incendiu interiori, se realizează la: a) clădirile închise din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită A şi B, încadrate conform legislaţiei în vigoare, indiferent de aria construită sau desfăşurată şi număr de niveluri; b) clădiri înalte şi foarte înalte, precum şi clădiri cu săli […]

Debite hidranti interiori si numarul de jeturi simultane

Calcule Instalatii

ShareNumărul jeturilor în funcţiune simultană pentru instalaţii cu hidranţi de incendiu interiori   Nr. Crt. Destinaţia şi caracteristicile clădirii protejate Numărul jeturilor în funcţiune simultană Debitul de calcul al instalaţiei [l/s] 1.      –    Clădiri administrative, pentru turism, cult, învăţământ, financiar bancare şi sport; –    Gări autogări şi aerogări; –    Spaţii accesibile publicului din staţiile de […]

Consumuri specifice de apa calda si rece in functie de destinatia cladirii

Calcule Instalatii Proiectare Construcţii
necesar specific consum apa rece si calda in functie de destinatie

ShareIn functie de destinatia cladirii se stabilesc consumurile specifice de apa calda si apa rece, raportat la numarul de persoane. Acestea sunt conform STAS 1478-90- Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Spre exemplificare vom lua un caz uzual: cladiri de locuit dar cu preparare locala a apei calde cu ajutorul unei centrale termice […]

Construcţie nouă şi avem egrasie… De unde?

Proiectare Construcţii

ShareDacă v-aţi mutat într-o construcţie nouă şi v-a apărut egrasie nu vă grăbiţi în a acuza constructorul şi a cere expertiză, căci s-ar putea ca în cele din urmă să se dovedească că este vorba de exploatarea necorepunzătoare. În primul rând trebuie de ştiut că imobilele noi înglobează în ele un grad ridicat de umiditate. […]

Expertize tehnice construcţii- clase de Risc seismic- listă clădiri cu Risc seismic

Experti Tehnici Constructii Proiectare Construcţii

ShareExistă definite patru clase de risc seismic pentru construcţii, de la I la IV(Rsi la Rsiv). Astfel în clasa de Risc seismic I se încadrează imobilele cu risc seismic major şi care prezită pericol de prăbuşire iar în clasa de Risc seismic IV intră acele clădiri nou construite şi care respectă normele actuale de proiectare. […]

Instalaţii incendiu – când suntem obligaţi să folosim hidranţi interiori?

Proiectare Construcţii
hidranti interiori

ShareConform P118/2-2013, art. 4.1. este obligatorie folosirea de hidranţi interiori în următoarele situaţii: Echiparea tehnică a clădirilor, compartimentelor de incendiu, spaţiilor, cu hidranţi de incendiu interiori, se realizează la: a) clădirile închise din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită A şi B, încadrate conform legislaţiei în vigoare, indiferent de aria construită sau desfăşurată şi număr […]